HİZMETLERİMİZ

Patent Tescili

Patent tescili başvurusunda bulunmak için birçok iyi sebep var. Örneğin; patent tescili ürününüzün rakipleriniz tarafından taklit edilmesinin önüne geçer ve onları kendi çözümlerini üretmeye iter. Ayrıca öncülüğünüzü devam ettirmenizi ve henüz pazara sürmediğiniz/sunmadığınız ancak fikir olarak sizin geliştirdiğiniz her şeyi başka birinin tescil ettirebilmesine engel olur.

Patent,  diğerleri ürün fikrinizi kopyalamaya çalışırken size büyük bir hareket kabiliyeti ve özgürlüğü vererek, meydan okumalarla dolu, gittikçe genişleyen uluslararası pazarda sizi kuvvetlendirerek, satışlarınızdaki konumunuzu da güçlendirir.

Saygan Patent olarak biz, patent başvurularının planlanmasından ihlâl davalarını yürütmeye, geçerlilikle ilgili her türlü konudan stratejik danışma hizmetlerine kadar bu yolda atılacak her adımda sizin yanınızda oluyoruz. Siz buluşlarınızla ilgili ticari geliştirmelere odaklanırken, Saygan Patent olarak fikrî mülkiyet haklarınızı hukukî ve idari yönleriyle takip ediyoruz.

Patent Tescili

Patent, buluş sahibine buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, ithal etme ve dağıtma yani tekel olma hakkı veren belgedir.Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.

Teknik gelişmenin, sadece ekonomik gelişmeye çok büyük katkılar sağlayan önemli buluşlarla sağlanacağı söylenemez. Bunun yanında, üretimi arttıran, kolaylaştıran veya kalitesini yükselten küçük buluşların da teknik gelişime önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Hem zaman hem de masraf açısından daha elverişli olan faydalı model sistemi de bu tür buluşların korunması amacına hizmet etmektedir.

Patentlenebilirlik Kriterleri

Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır. Ancak bu konularda buluşu gerçekleştirilen her ürün patent hakkı alamaz. Türk Patent Enstitüsü buluş üzerinde 3 farklı özelliğe bakar ve buna göre patentlenebilir olup olmadığına karar verir.

  • Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
  • Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.
  • Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Yurt Dışı Patent Tescili

Türkiye’de tescil edilmiş bir patent yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Bu nedenle, eğer buluşunuzun diğer ülkelerde de tescil edilmiş olmasını istiyorsanız, tescil edilmesini istediğiniz ülkelerin uygulamalarına göre ulusal bir başvuruda ya da Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar üzerinden yurt dışında geçerli patent tesciline sahip olabilirsiniz.Türkiye’de yaptığınız patent başvurunuzun yurt dışında da korunmasını istiyorsanız, Türkiye’de yapılan başvurunun rüçhan haklarını kullanarak yasal rüçhan süreleri içerisinde istenilen ülkelerde patent başvurusunun yapılabilir.

Rüçhan hakkı: Bir ülkenin vatandaşının, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaptığı patent veya faydalı model başvurusunun, başvuru tarihinden itibaren on iki ay içinde üye ülkelere başvuru yapması halinde, iki tarih arasında üçüncü kişiler tarafından yapılacak aynı konudaki başvuruların, rüçhan hakkından yararlanan başvurunun patent verilebilirlik şartlarını etkilememesi sonucunu doğurur.

Start typing and press Enter to search