Faydalı Model

Faydalı model temel prensipler açısından patentle aynı özellikleri taşır; aynı patentte olduğu gibi buluş sahibine belirli bir süre fikrî mülkiyet hakları kazandırır, buluştan yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik özellikleri beklenir.

Faydalı model ve Patent arasındaki farklar için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Patent Faydalı Model
Yenilik Bakılır Bakılır
Buluş Basamağı Bakılır Bakılmaz
Sanayide Uygulanabilirlik Bakılır Bakılır
Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Korunur Korunmaz
Kimyasal Maddeler Korunur Korunmaz
Araştırma Raporu/ İnceleme Raporu Var Yok
Koruma Süresi 7 Yıl (İncelemesiz)
20 Yıl (İncelemeli)
10 Yıl

Faydalı Model ile korunabilir buluşların tanımı; aranan buluş basamağı seviyesi, patentten farklı olarak, daha düşük tutulmuş, böylece küçük geliştirmelerin de faydalı modelle korunabilmesi imkanı sağlanmıştır.

Faydalı Modeli, patentten ayıran en önemli özellikler buluş haklarının daha az maliyetle daha kısa bir süre içinde alınabilmesidir.

İncelemeli / İncelemesiz Patent

Ülkemizdeki patent korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcuttur. İncelemeli patent sisteminde, araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenmektedir. İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlenmemektedir.

Start typing and press Enter to search